Koronavirüs nedir?

 

Corona virüsleri 1960’lı yıllarda keşfedildi. Corona esası itibariyle büyük bir virüs ailesi… Latincede taç anlamına gelen corona ismi, virüsün çevresinde görülen ve güneşteki corona tabakasına benzetildiği için virüse verilmiş. Onlarca çeşidi bulunan corona virüsünün sadece 6 çeşidi insana bulaşıyor. 2002’deki SARS ve 2012’deki MERS salgınları da bu virüslerden ortaya çıktı. Hastalık insanlarda solunum yolu ile bulaşıyor.

 • 01

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

 • 02

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  İnsandan insana bulaşabilen koronavirüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yetersizliği sendromuna yol açabiliyor. Bu nedenle koronavirüsten korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, uyarılarda bulundu.
 • 03

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  HIZLA BULAŞIYOR
  Koronavirüs, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaş yolu olabilir.

 • 04

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  Virüsün geçişini takiben 5-11 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır. Üst solunum yollarındaki bu tabloya, alt solunum yolları tutulumu da eklendiğinde hastanın durumu ağırlaşabilir.
 • 05

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  MASKE VE HİJYEN KURALLARI ÖNEMLİ 
  Virüsün boyutu 3 mikron, bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır. Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir.

 • 06

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
  Hastalık bu belirtilerle ortaya çıkıyor:

  Ateş
  Öksürük
  Nefes darlığı
  İshal
  Bulantı – Kusma
  Hastalık belirtileri görülen kişilerden mutlaka örnek alınmalı.

 • 07

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  Hastalığa yakalanan kişilerin tedavisinde özellikli bir yöntem henüz keşfedilmiş değildir. Virüsü taşıyan ve hastalık şüphesi taşıyan kişilerden virüs tanısı için örnek alınmalıdır. Tanı konulan kişiler karantinaya alınmalı ve genel destek tedavileriyle takip edilmelidir. Hastalıktan korunabilmek için henüz bir aşı bulunmamaktadır.
 • 08

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI 
  Koronavirüsten korunmak için bu uyarıları dikkate alın:

  1-Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın.

   

 • 09

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  2-Küçük çocuklara hijyen kurallarını sürekli hatırlatın, ellerini yıkamasını sağlayın.
 • 10

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  3-Su ve sabun bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.
   

 • 11

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  4-Öksürürken veya hapşırırken, ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın.
   

 • 5-Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. 
 • 13

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  6-Hastalarla aynı tabaktan yemek yemek, aynı bardağı paylaşmak veya yakın temastan kaçının.
 • 14

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  7-Kapı kolları ve oyuncaklar gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
   

 • 15

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  8-Riskli bölgelere seyahat edilmesi gerekiyorsa hayvanlarla temas öncesi ve sonrası düzenli olarak ellerinizi yıkayın.
 • 16

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  9-Hasta hayvanlarla temastan kaçının.
   

 • 17

  Koronavirüsten (coronavirus) korunmak için neler yapmalıyız? Koronavirüsten korunma yolları

  10-Çiğ ya da iyi pişmemiş hayvan ürünlerini tüketmeyin.

Kuruluş Amacı

NAZMİ METİN URD

İnsanın sanatsal faaliyetlerini yaşadığı dünya, ülke ve üyesi olduğu uluslar için daha güzel bir dünya ve daha aydınlık bir gelecek kurma dinamiklerinden sayan ressamlar arasında üretim ve paylaşım dayanışması oluşturmak…

Ulusal ve evrensel sanat değerlerinden güç alan sanat üretim ve paylaşım örgütlülüğü anlayışı ile ulusal ve uluslar arası sergileme dayanışmaları gerçekleştirmek…

Örgütlülük çatısı altında oluşan sanat üretim ve paylaşım birlikteliğini renkte ve teknikte farklılık anlayarak ve bu anlayışın ışığında akademi çıkışlı-alaylı ayrımından ve siyasal, kültürel farklılıklardan uzak durarak, sanat üretiminin bütün aşamalarında yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak…

Yurt içinde ve yurt dışında ressamların sanatseverlerle buluşmalarının sanata ve sanatçıya yaraşır koşullarını oluşturmak…

Üye ressamların birbirleriyle ve resimseverlerle bir sanat mekanında buluşmasının sanat üretim ve paylaşım koşullarını oluşturan atölye-galeriler açmak amacındadır.

Ressam Yemini

Bugüne kadar resim sanatı alanında
Yapılagelmiş olanları inceleyeceğime,
Kendini bütün dünyaya kabul ettirmişler
Arasında beni en çok saranlarını ayırarak,
Onlara kendi aramalarımı, denemelerimi
Katacağıma,
Alışılagelmiş, basmakalıp, hazırlop
Klişeleşmiş çiğnene çiğnene tadı tuzu
Kalmamış hiçbir şeyi tekrarlamayacağıma,
Elimden çıkan her çizgiye
Her lekeye
Her renge
Her beneğe
Kendi aklımı
Kendi tecrübemi
Kendi tasamı
Kendi ömrümü, yüreğimi basacağıma,
Aldığım nefes, içtiğim su, bastığım toprak
Gözüm, kulağım, burnum,
Elim, belim, dilim, derim üstüne
Yemin ederim.
Yemini bozduğum gün
Buradan giderim.

bedri_rahmi
(Bedri Rahmi EYÜBOĞLU)

Sanatı ve sanatçıyı yok sayanlara oy da yok, söz, yazı ve gazete desteği de yok

Ülkenin ve bölgenin halk ilgisizliği ile…

Yönetsel siyasi iradenin gereğinden fazla ilgili (!) olması yüzünden, derneksel örgütlülüğü daha cenin halindeyken boğazlamaya hazır ve nazır koşullarda var olabilen bir sanat derneğidir, Trakya Ressamlar Derneği…

Yörenin güzel sanatlar alanında üretken olan insan dinamiklerini bir çatı altında toplayarak, sanat üretim ve paylaşım aşamalarında etkin güç birliği oluşturmak amacıyla kurulan derneğin yaptığı ilk çalışma, doğum yeri olan Edirne’de Sanat Üretim ve Paylaşım Atölye-Galerisi açmak oldu…

Hangi koşullarda var olduğunun bilinciyle örgütlenme çalışmalarına hız veren dernek, bir yandan il ve ilçelerde temsilcilerini belirlerken diğer yandan ilk sergisini 5-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirdi.  “1. Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri Edirne Buluşması” başlığı altında gerçekleşen serginin amacı, sanatçı sanatsever dayanışması oluşturarak dernek örgütlülüğünü güçlü kılmaktı…

Derneğin bu sergide, örgütlülük algısının bütün kesimlerde mide gurultusu ile para şıngırtısına yerini bıraktığı bir ülkede, sanat yapmanın ve onu insanlarla çağdaş ortamlarda paylaşmanın nasıl bir çaba gerektirdiği gerçeğiyle yüzleşmenin inat kazanımı oldu…

Hazırlık süreci yerel basın aracılığı ve davetiye dağıtımıyla yoğun bir şekilde duyurulan, Edirne Belediyesinin davetiye, afiş ve kokteyl desteğini alan ilk serginin açılışına ilin valisi ile belediye başkanı katılım göstermedi…

O günlerde tayin gerilimi yaşayan valinin katılmayışı neyse de, başkanı olduğu kurumun yapılışına katkı verdiği bir sergi açılışına çiçeği burnunda başkanın katılım göstermeyişi, söz konusu yüzleşmenin etki gücünü arttıran nedenlerdendi.

Dernek 18-28 Ekim 2014 tarihleri arasında 2. Sergisini Devecihan Kültür Merkezi sergi salonunda gerçekleştirdiğinde de ilin önde gelen bu 2 temsilcisi Edirne’de kurulan, adı “Trakya” ve başkanı Edirneli olan ve düzenlediği etkinlikte “örgüt” ile “dayanışmayı” bir araya getiren derneğin etkinlik açılışına katılmama geleneğini bozmadılar.

2014 yılı mayıs ayında ETSO Salonunda yapılan ilk Sergide ulusal ve uluslar arası 23 ressamın 65 çalışması…

2014 yılı Ekim ayında Devecihan sergi salonunda yapılan 2. sergide yine ulusal ve uluslar arası 34 ressamın 86 çalışmasının sergilendiğini hatırlatıyorum.

Edirne’de vali ile belediye başkanının katılım göstermediği etkinlik açılışlarına, atananlarla seçilenlerden oluşan protokol listesini oluşturan isimlerinde katılma zahmetine girmedikleri bilinen ve örnekleri bolca sergilenen bir tavırdır.

Bu anlamsız tavır ve düzeysizlik bolluğunda, sergi açan sanatçıların sergi salonu görevlilerinden saygı görmesi beklenebilir mi?

Sanatçılar resimleri taşır ve asarken görevlilerin ortadan yok olması kimlerin ayıbı olabilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bir kuruluşun çatısı altında görevliler tarafından aşağılanan bir sanat ve sanatçı gerçeği o kurumu yönetenlerin ayıbı değil midir?

Bir sanat derneği tarafından düzenlenen uluslar arası katılımlı etkinliğe gereken ilgi ve özeni göstermek o ilin ortak kazanımı değil midir?

Velhasıl…

İlin yöneticisi ve görevlisi düzeyinde gördüğümüz yoğun ilgisizlik ve ayıp bolluğu nedeniyle ne kişisel ne de dernek olarak bir daha Edirne’de sergi açmama kararı aldığımızı duyuruyor ve diyoruz ki;

Edirne’nin güzel sanatlara gereksinim duymayan estetik özürlü üst ve orta kesimleri katılma gereği duymasa da, Dernek var ve her ay ülkenin bir başka il ve ilçesinde “TRED-Örgütlü Sanat İçin Dayanışma Sergileri” başlığı altında düzenleyeceği sergi etkinlikleriyle var olmayı sürdürüyor, sürdürecek.

Yazının burasında yeri gelmişken…

Her alanda örgütlülüğün halk demokrasisi ile çağdaş ve uygar insan çoğunluğunun can damarını oluşturduğuna inanan…

Bu inancını her koşulda mücadele dinamiği yapan toplumsal eylem adamı olarak diyorum ki;

“On yıllardır, halkın Cumhuriyet kaygılarından beslenerek koltuklara yerleşen…

Halkın bu kaygılarını yaptırım gücü yüksek kitlesel tepkilerle besleyerek etkin hale getiren çalışmalar yapmak yerine söylem afyonuyla idare eden…

Söylemleriyle sosyal demokrat, yaptıklarıyla aslını otuz iki dişi çürük bir halde sırıtan her alanda ki siyaset cambazlarına kişi ve çevre olarak artık oy yok,…

Sanatı ve sanatçıyı yok sayanlara oy da yok, söz, yazı ve gazete desteği de yok.”

(Nazmi METİN)

HALA FARKINDA DEĞİL MİSİNİZ?

 

 

Değer algısı yerlerde sürünen bir yerel yönetimler anlayışı ve halk gerçeğimizle, toplumun kültürel ve sanatsal doku iyileşmesi nasıl sağlanacak?..

 

Bir arada yaşamanın olmazsa olmazlarından olan kültür ve sanatın toplumsal katılım dinamiğini oluşturan sanat dernekleri, katılımcı demokrasi algısı gelişmek şöyle dursun hızla gerileyen bir halkın ileri uçları varlığında nasıl etkin üye kazanarak güçlenecek?..

 

İletişime geçme ve sanatçı örgütlülüğü oluşturma olanaklarının sınırsız imkanlar sunan varlıklarına karşın, çoğunluğumuzun küçük dünyalarının mutlu prensleri-prensesleri tavrı sergileyerek, sanatçı örgütlülüğü arayışlarına uzak, çağrılarına sağır davranışlar sergilemeleri nasıl aşılacak?..

 

Bu gibi sorular giderek netleşip, insanın kendisine ve çevresine yabancılaşması kaynaklı anlaşmazlıklar toplumun ileri uçlarını birbirinden daha da uzaklaştırırken; özellikle yerelde yazanlar, resmedenler, sanat edebiyat mücadelesinin daha da zorlu yollarında binbir engelle boğuşarak yürüme savaşımı verenler…

 

O ZORLUKLARI DAHA BİR ZORLAŞTIRARAK AŞILAMAZ HALE GETİREN, SANATÇI  ÖRGÜTSÜZLÜĞÜ İNADINI SÜRDÜREN BİZLERİZ…

HALA FARKINDA DEĞİL MİSİNİZ?

 

Nazmi METİN-Trakya Ressamlar Derneği (TRED) Başkanı

URD 5. ULUSLARARASI SANAT BULUŞMASI’NI MGSD İLE BİRLİKTE VAN’DA GERÇEKLEŞTİRİYOR

15541633_642348929286089_6315907953173318852_n

Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği’nin (URD)  2015-2016 etkinlik döneminde başlattığı, uluslararası sanatçı katılımlı sanat buluşmasının 5.ni, Marmara Güzel Sanatlar Derneği (MGSD)  ile birlikte Van’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

22-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında, kardeş sanat derneği Marmara Güzel Sanatlar Derneği’nin (MGSD)  düzenleme paylaşımıyla Van AVM’de gerçekleştirilecek olan Sanat Buluşması etkinliğinde 4 gün sürecek olan Çalıştay ve gezi düzenlemelerinin yer aldığı açıklandı. 

Söz konusu Sanat Buluşmasını gerçekleştiren MGSD Başkanı Cengiz Amiklioğlu, etkinliğin Van’da 2. ci kez düzenlendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Geçen yıl yine Van AVM’de düzenlenen etkinliğimizi başkanı olduğum sanat derneği MGSD’nin düzenleme desteğiyle 2. kez düzenliyor olma coşkusunu yaşıyoruz. Bu yılki etkinliğimizde 4 gün sürecek olan çalıştay ve gezi programı yer alıyor.

Kuruluş aşamasında bulunan Sanat Dernekleri Platformu’nu (SADER) oluşturan Kardeş sanat dernekleri Trakya Ressamlar Derneği (TRED), Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) ve Geleneksel El Sanatları Derneği’nin (GESAD) katkı sağladığı etkinliğimize yurt içinden ve yurt dışından sanatçı dostlarımız katılım gösterecek.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Van Valiliği ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, bizlere ve Vanlı sanatseverlere bu coşkuyu yaşatan kuruluş, isim ve katılımcı dostlara teşekkür ediyorum.”

KATILIMCILAR: 
ANTALYA – A.Faruk TAŞDEMİR – EM. ÖĞR.-PORTRE RESSAMI
ANTALYA – Burçin TAŞDEMİR – PORTRE RESSAMI
AYDIN – Ekrem FIRTINA – EM, MİMAR – PAİNTER
BALIKESİR – CENGİZ AMİKLİOĞLU – EM. ÖĞR.-PAİNTER- MGSD BAŞKANI-SERGİ SORUMLUSU
EDİRNE – MÜJGAN ÇEVİK ÇORBACI – MİMAR -RESSAM
EDİRNE – NAZMİ METİN – GAZETECİ -YAZAR – PAİNTER – TRED BAŞKANI
EDİRNE – ÖMÜR METİN – EL SANATLARI – GESAD BAŞKANI
EDİRNE – Mehtap KODAMAN – TRAKYA ÜNV.YRD.DOÇ.-PAİNTER- URD BAŞKANI
EDİRNE – ÖZLEM ANADOL – TRAKYA ÜNV.M.Y.O.-PAİNTER
EDİRNE – Şerife BİLGİ – TRAKYA ÜNV.ÖĞR.GÖR.-PAİNTER
EDİRNE – Nergis ÇANAK – TRAKYA ÜNV.ÖĞR GÖR.PAİNTER
ELAZIĞ – Tahir ÇELİKBAĞ – YRD.DOÇ.DR (FIRAT ÜNV.EĞT FAK.G.S.EĞ.)
HOLLANDA – Adrie Van De NİEUWENHOF – PAİNTER
İSTANBUL – Abdullah TEZEMİR – PAİNTER
İSTANBUL – Gülseren ATEŞ – ORG.
İSTANBUL – İNCİ AYDAR – PAİNTER
İSTANBUL – ARİF AYDAR – EL SANATLARI
İSTANBUL – Can GÜLER – SANATÇI
İSTANBUL – Ayşegül GÜLER – SANATÇI
İSTANBUL – Sevinç LÜLECİ -ORGANİZATÖR-GALERİ YÖNETİCİSİ
İSTANBUL – Kashmir OMAR – PAİNTER
İSTANBUL – Frida VİNCİ – PAİNTER
İSTANBUL – Nehir KILIÇ – PAİNTER
KAHRAMANMARAŞ – Ümit PARSIL- EĞİTİMCİ YAZAR- PAİNTER
KIRKLARELİ – Nurdan GÜVEN – EMEKLİ ÖĞR- PAİNTER
KIRKLARELİ – Faruk GÜVEN – MİMAR
KONYA – Nurgül BAŞKILIÇ- RESİM ÖĞRETMENİ -PAİNTER
TRABZON – Fatma AKÇA – KARADENİZ TEK.ÜNV. G.S.F. 3.SINIF ÖĞ.
TRABZON – İbrahim AKÇA – FOTOĞRAF SANATÇISI
TRABZON – Dilruba ARZ – SANATÇI
VAN – Gökcen Şahmaran CAN – 100 YIL ÜN.ÖĞR GÖREVLİSİ
VAN – Elif İLVAN – ATATÜRK ÜNV. RESİM BÖL.MEZUNU
VAN – Hüseyin AYÇA -RESSAM.
VAN – Melahat ÇEVİK – 100 YIL. ÜNV ÖĞR.GÖEVLİSİ
VAN – NAZAN OKSAY – 100 YIL ÜN.ÖĞR GÖREVLİSİ
VAN – Recep ORGUN – GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
VAN – Saruhan YAMAN – RESSAM
VAN – SEYHAN KALAYCI – 100 YIL ÜN.ÖĞR GÖREVLİSİ-SERGİ 2. SORUMLUSU
VAN – Turan KÜÇÜKPOLAT – EL SANATLARI
ZONGULDAK – İlknur KOÇAK – RESSAM